X

Responsive image

Nyheter
Det haster med pendleparkering på Ler

Det haster med pendleparkering på Ler

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, December 4, 2019/Categories: Startsiden, Nyheter

Mesteparten av pendlerparkeringa på Ler forsvinner på grunn av boligbygging, og på grunn av legging av dobbeltspor.

AV JENS GRANØIEN
Derfor haster det med å få opparbeidet ny plass for pendlerparkering for de som reiser med tog og buss fra Ler. Det mener varaordfører Stine Estenstad (H) og Merete Moum (ML).
    Bane Nor ønsker å utvide pendlerparkeringa sørover, og sier at de ikke har penger nå. De to politikerne mener det blir vanskelig sørover, på grunn av veien som er anlagt bort til kulverten under jernbanen, som erstatter overgangen som ble lagt ned etter bygginga av dobbeltspor. Moum og Estenstad mener at veien sørover må utvides, også fordi den skal være adkomst til de nye boligene som er under bygging. Da mener de det vil være behov for at to kjøretøy kan møtes, det kan de ikke i dag. Dermed blir det lite areal igjen til parkering.
    Varaordføreren sier at det er ønskelig at flere, og ikke færre skal reise kollektivt. Hun frykter reduksjon av antall kollektivreisende, dersom det ikke legges til rette for parkering.

Avtalen går ut 1. juni
Sigmund Gråbak som er grunneier, sier at Prix`n frykter for at deres parkeringsplass blir tatt i bruk av pendlerne når avtalen går ut 1. juni. Det er ikke ønskelig. Fra da av blir antallet pendlerparkeringsplasser på Ler betraktelig redusert. Gråbak mener at et område som tilhører ham selv som ligger like øst for den nye perrongen, og som er regulert til jernbaneformål, må bli pendlerparkeringsplass. Denne plassen som er fire mål mener han er gunstig, sammenlignet med området som Bane nor peker på, som ligger langt unna den nye perrongen.


Bildet: De to politikerne Merete Moum og Stine Estenstad mener det haster med å få bygd ny parkeringsplass for pendlerne på Ler.

Les mer i Gaula.

Print

Number of views (1134)/Comments (0)

Siste utgave