X

Responsive image

Nyheter
Hurtigladepunkt for el-biler utredes i Melhus sentrum

Hurtigladepunkt for el-biler utredes i Melhus sentrum

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, January 8, 2020/Categories: Startsiden, Nyheter

Det finnes ikke et eneste hurtigladepunkt for lading av el-biler i Melhus. Det er noe folk etterspør. Nå utredes det.

 

AV JENS GRANØIEN

I løpet av første halvår i år skal Melhus kommune rullere sin klima- og energiplan. I den forbindelse vil bygging av hurtigladepunkt for el – biler bli et tema, som kommunestyret har etterspurt.

    Jan Henrik Dahl som er miljøvernrådgiver i Melhus kommune mangler enda mange svar. Det er mye som må avklares og utredes før det forhåpentligvis kan skje noe i forhold til hurtigladepunkt i Melhus sentrum i løpet av 2021. Han forteller at kommunen har vært i kontakt med Trondheim kommune for å høre hvordan de har gjort det. Der har kommunen lagt rammebetingelsene, for så og ha  overlatt bygging og drifting til private aktører. Han ser for seg noe lignende i Melhus.

    

Fylkeskommunen støtter 

hurtigladepunkt

Dahl forteller at kommunen har bedt om råd fra næringsforeninga for blant annet å se på alternativ plassering i Melhus sentrum. Melhus kommune har mottatt henvendelse fra Trøndelag fylkeskommune, der fylkeskommunen støtter etablering av hurtigladepunkt for el-bil. Fylkeskommunen signaliserer at de vil støtte ladepunkt hos Melhus videregående, som er fylkeskommunal eiendom, samt et ladepunkt i Melhus sentrum.

Bilde:

Jan Henrik Dahl som er miljøvernrådgiver i Melhus kommune, sier at det ennå er mange uavklarte spørsmål forhold til hurtigladepunkt i Melhus sentrum. Han håper at hurtigladepunkt kan være en realitet i løpet av 2021.

Les mer i Gaula

Print

Number of views (1094)/Comments (0)

Siste utgave