X

Responsive image

Nyheter
– Politikere begrunner fusjon med å skape ro for de ansatte. Det er det motsatte som skjer,  sier tillitsvalgt

– Politikere begrunner fusjon med å skape ro for de ansatte. Det er det motsatte som skjer, sier tillitsvalgt

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, July 3, 2019/Categories: Startsiden

Jan B. Vinsnesbakk som er utrykningsleder og tillitsvalgt hos Gauldal brann og sier at når politikerne stadig snakker om å fusjonere det interkommunale brann og redningsselskapet for de to kommunene Melhus og Midtre Gauldal, så skaper det uro blant de ansatte.

 

AV JENS GRANØIEN
Torsdag fikk Gauldal brann og redning besøk av Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sammen med lokale Sp-topper i Melhus.
    Det er massiv motstand mot fusjon hos de ansatte i Gauldal brann og redning, det viste de ved å møte opp i stort antall da saken skulle diskuteres i kommunestyret tidligere i sommer. Utrykningslederen og tillitsvalgt Vinsnesbakk fortalte at politikerne har skapt uro gjennom mange år ved å foreslå sammenslåing med andre tilsvarende brann og redningsselskap. Han fortalte også om en omstillingsprosess som har pågått siden 2004. Da var det snakk om fusjon. Det samme gjentok seg i 2006. Vinsnesbakk fortalte om flere forøk fra politikere på å fusjonere Gauldal brann og redning med andre selskap, blant annet også i 2017. Nå har politikerne igjen foreslått fusjon, denne gangen med Trøndelag brann og redning.

Stadig snakk om fusjon skaper uro hos de ansatte
– De begrunner det med å skape ro blant de ansatte, det blir ikke ro, det blir uro. Vi vil være sammen med Midtre Gauldal. Det er en vinn-vinn situasjon for en kommune å ha eget brannvesen, sa utrykningsleder og tillitsvalgt Vinsnesbakk. Han fryktet at en eventuell sammenslåing med Trøndelag brann og redning kan føre til nedlegging av brannstasjoner.
Jorid Jagtøyen Senterpartiets ordførerkandidat i Melhus, sa at de som jobber for fusjon linker det til at det skal spares penger. Hun sa at det ikke er lovt at det blir billigere. Jagtøyen fryktet at brannstasjonen på Gåsbakken kan bli lagt  ned ved en fusjon med Trøndelag brann og redning.

 

Bildet: Brann og redningssjef Arild Karlsen og utrykningssjef og tillitsvalgt Jan B. Vinsnesbakk tok imot politikere fra Senterpartiet sammen med flere av de ansatte hos Gauldal brann og redning. Fra venstre, Maren Grøthe, Arild Karlsen, Trygve Slagsvold Vedum, Jorid Jagtøyen, Jan B. Vinsnesbakk, Fritz Arne Haugen og Siv Sætran.

 

Les mer i Gaula.

Print

Number of views (1579)/Comments (0)

Siste utgave