X

Responsive image

Nyheter
Helseplattformen

Helseplattformen

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, February 19, 2020/Categories: Startsiden, Nyheter

Helseplattformen er et felles journalsystem for kommunale helse- og omsorgstjenester samt fastlegene og private aktører. Melhus kommune vil se litt på finansieringen før systemet eventuelt innføres.

AV JENS GRANØIEN

Fordelen med et felles journalsystem for helse- og omsorgstjenester, der fastlegene og private aktører også er med, er at en unngår feil, og en får en lettere kommunikasjonsplattform. Kommunalsjef Trude Wikdahl sier at det i dag opereres med flere system.

    Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny felles pasientjournal for hele Midt-Norge, både sykehus, kommuner, fastleger og avtalespesialister. Om alle benytter det vil helsevesenet i Møre og Romsdal og Trøndelag framstå mer helhetlig og sømløst, går det fram av en publikasjon.

    I dag bruker alle sykehus i Midt-Norge samme journalsystem, men kommunene, fastlegene og avtalespesialister bruker egne system. Disse snakker ikke sammen, noe som gir mye dobbeltarbeid for helsepersonell. Det betyr også at pasienter og brukere ofte må gi samme informasjon til ulike instanser. Det medfører en viss risiko for at opplysninger som for eksempel medisinlister ikke er oppdatert. Helsevesenet henger etter når det gjelder enkel samhandling innenfor IKT, samhandling som vil kunne lette arbeidsdagen for helsepersonell, og som vil kunne blitt brukernes kommunikasjon med helsevesenet.

Bilde:

Kommunalsjef Trude Wikdahl sier at Melhus kommune vil se på finansieringen av Helseplattformen.

Les mer i Gaula

Print

Number of views (1290)/Comments (0)

Siste utgave